Het bos is een lager gelegen gedeelte met veel water, er zijn kreken met grassen en waterplanten en er zijn iets hoger en droger gelegen gedeelten. Het is een natuurlijk stuk land, wat in deze omgeving met de 16e eeuwse mastbossen bijzonder is. We willen een evenwicht vinden in zo min mogelijk ingrijpen en het begaanbaar maken voor de mens om hier tot rust te komen en te observeren zonder de dieren teveel te verstoren.

Planten en bomen

Inheemse planten en bomen, bodembedekkers, prikplanten.
Hoe kunnen we bijdragen in het evenwicht?

Water

De kreken en het beekje, wat groeit daar in en hoe verbeteren we het evenwicht in de planten?

Dieren

Een klein dierenreservaat van inheemse
dieren met hun eigen paden naar
de landen rondom het bos.

Functie

Een helende plek voor inspiratie, natuurbescherming, observerend leren, rustplek voor dier en mens.